fbpx

Згода на обробку персональних даних Користувача

 1. Користувач, що заповнює форму для проєкту n.cubatorтм (далі форма) діє особисто, від свого імені,
  добровільно і самостійно. Користувач бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків,
  пов’язані з можливою участю в пропозиціях у формі.
 2. Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України
  «Про захист персональних даних» та на умовах, зазначених нижче.
 3. Приймаючи пропозиції, розміщені у формі та заповнюючи її, кожен Користувач свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з правилами, викладеними в цій Угоді, що зобов’язується їх дотримувати, що він ознайомлений з правами, що
  стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Адміністрацією на свій розсуд будь-якими способами з
  маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).
 4. Беручи участь в пропозиціях, і заповнюючи реєстраційні форми,
  кожен Користувач підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Адміністрація та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Користувачеві письмове повідомлення про права, мета збору даних і осіб, яким передаються персональні дані Користувача.
 5. Погоджуючись з цією Угодою, Користувач дає свою згоду отримувати інформацію, пов’язану з поточними пропозиціями. Адміністрація залишає за собою право направляти Користувачеві будь-яку інформацію по електронній пошті на електронну адресу,
  вказану Користувачем в реєстраційній формі, без попередньої домовленості з Користувачем.
 6. Користувач, як суб’єкт персональних даних, має право:
 • на отримання відомостей про місцезнаходження Адміністрації як власника / розпорядника його персональних даних;
 • вимагати від Адміністрації як власника / розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
 • застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
 1. Обробка персональних даних може здійснюватися Адміністрацією самостійно або може бути передана іншим операторам з умовою збереження конфіденційності.
 2. Персональні дані Користувача зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням Користувача.
 3. Адміністрація не несе ніякої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само Адміністрація не несе ніякої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Користувача з розміщення таких персональних даних.